Wordt verstuurd...

Tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de zaak. Wij zullen altijd van tevoren over het te hanteren tarief met u in overleg treden. Wij zullen rekening houden met uw financiële situatie.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als u geen geld heeft voor een advocaat, staan wij u gewoon bij. Wij leveren namelijk bijstand op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, indien u hiervoor in aanmerking komt.

Indien u gedetineerd bent, komt u altijd voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. U bent dan ook geen eigen bijdrage verschuldigd. De Staat betaalt in dat geval uw advocaatkosten.

Indien u niet gedetineerd bent, hangt het van de hoogte van uw inkomen af of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Als u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, kan u wel een eigen bijdrage worden opgelegd. De eigen bijdrage is dan het enige dat u dient te betalen.

meer info
Rechtsbijstand op basis van uurtarief

Wij staan u bij op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief, al dan niet met een vooraf overeengekomen voorschot.

Wij hebben ten alle tijden oog voor uw financiële situatie. Wij zijn dan ook altijd bereid om in overleg te treden over het te hanteren uurtarief. In veel gevallen is het dan ook mogelijk om een gematigd uurtarief overeen te komen.

meer info
Rechtsbijstand op basis van vaste prijsafspraak

Indien de zaak zich daartoe leent, staan we u bij voor een vooraf afgesproken vast bedrag.

Voor verschillende procedures hanteren wij bovendien een vast tarief. Zo weet u van tevoren al wat de kosten voor u zijn. Zo komt u niet voor verrassingen te staan!

meer info