Wordt verstuurd...

Penitentiair recht

Indien u rechtmatig van uw vrijheid bent beroofd, meestal vanwege een rechterlijke uitspraak, dan verblijft u in een penitentiaire inrichting (of in sommige gevallen in een instelling of kliniek). In een penitentiaire inrichting heb je rechten en plichten, zoals een recht op bezoek, en een plicht om mee te werken met controles.

Indien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden, bijvoorbeeld doordat het u wordt geweigerd bezoek te ontvangen of omdat u geïsoleerd wordt opgesloten, dan staat De Zwijger Advocaten u graag bij. De Zwijger Advocaten realiseert zich dat de mogelijkheden voor een gedetineerde om zich te verdedigen beperkt zijn, juist vanwege de vrijheidsberoving. Het is dan van groot belang dat u door een gespecialiseerd advocaat wordt bijgestaan.

Heeft u, of een gedetineerd familielid dringend een advocaat nodig? Neem contact met ons op!