Wordt verstuurd...

Strafrecht

De Zwijger Advocaten is specialist in het strafrecht. De advocaten zijn zeer deskundig op het gebied van straf- en strafprocesrecht. Zij kunnen u van het beste advies voorzien.

Welke kwesties vallen bijvoorbeeld onder het strafrecht? Het kan gaan om:

  • Vermogensdelicten, zoals diefstal of fraude
  • Geweldsdelicten, zoals moord/doodslag, maar ook (zware) mishandeling
  • Opiumwetdelicten, zoals de productie of handel in verdovende middelen
  • Zedendelicten

Ondernemer in het strafrecht

Bent u een ondernemer en wordt u of uw onderneming van een strafbaar feit verdacht? Ook dan kunnen wij u van gedegen rechtsbijstand voorzien.

Mocht u advies wensen om met uw onderneming ver buiten het strafrecht te blijven, dan kunt u bij ons terecht. Wij zullen u adviseren hoe uw onderneming zich aan de geldende (strafrechtelijke) regelgeving kan houden. Met name voor ondernemers die te maken (kunnen) hebben met de Wet BIBOB is het van groot belang dat zij met hun onderneming binnen de gebaande paden blijven. De Zwijger Advocaten helpt u hierbij.


Minderjarige in het strafrecht

Wij leveren ook bijstand aan minderjarigen die met het strafrecht in aanraking komen. De Zwijger Advocaten staat bij de Raad voor rechtsbijstand ook aangemerkt als specialist op het gebied van jeugd(straf)recht.


Achterblijvers

De Zwijger Advocaten is zich er zeer goed van bewust dat een aanhouding van een verdachte ook voor familie en sociale omgeving spanning en onzekerheid met zich meebrengt. Wij zullen ook zorg dragen dat deze ‘achterblijvers’ op de hoogte worden gehouden over het verloop van de procedures. Uiteraard doen wij dit alleen indien de cliënt hier expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor geeft.