Wordt verstuurd...

Bestuursrecht

De overheid kan beslissingen nemen die diepgaande gevolgen voor u hebben. Zo kan de overheid beslissen dat u geldbedragen dient (terug) te betalen, dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G.) krijgt, dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard, et cetera. Dit zijn allemaal beslissingen die grote gevolgen voor u kunnen hebben.

Heeft een overheidsinstantie een beslissing genomen waardoor u wordt getroffen en wil u hier iets tegen doen? Het is van belang dat u wordt bijgestaan door een deskundig advocaat om het nodige tegenwicht te bieden tegen de machtige overheid. De Zwijger Advocaten heeft de kennis in huis om u van de juiste bijstand te voorzien.

Welke kwesties vallen bijvoorbeeld onder het bestuursrecht? Het kan gaan om:

  • Verklaring omtrent het gedrag (V.O.G.)
  • Bestuurlijke boetes
  • Last onder dwangsom of last onder bestuursdwang
  • Terugvorderingen van toeslagen