Wordt verstuurd...

Klik voor meer info

Richard Bouwman staat cliënten bij in verschillende soorten procedures. Zo heeft hij veel ervaring in het strafrecht, maar behandelt ook civiele en bestuursrechtelijke zaken. Tevens is Richard gespecialiseerd in het leveren van rechtsbijstand aan slachtoffers.

Richard is aangesloten bij het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS), waardoor hij slachtoffers van gewelds- en zedendelicten op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand kan bijstaan.

Richard is actief op de navolgende rechtsgebieden

  • Algemene praktijk
  • Personen- en Familierecht
  • Slachtofferrecht
  • Strafrecht