Wordt verstuurd...

Klik voor meer info

Mr. Kilinç spreekt de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Turks
 • Duits
 • Frans

Soorten zaken:

 • Drugs (Opiumwet)
 • Europees Strafrecht
 • Fraudezaken
 • Gebiedsverboden
 • Geweldsdelicten
 • Hennepplantages
 • Internationaal Strafrecht
 • ISD-maatregel
 • Jeugd(straf)zaken
 • Ontnemingsmaatregel
 • Overleveringszaken
 • Sluiting woning / pand
 • TBS- en PIJ-maatregel (Jeugd TBS)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Vermogensdelicten
 • Wegenverkeerswet
 • Wet op de Accijnzen
 • Wet op de Kansspelen
 • Wet Wapens en Munitie
 • Zedenzaken

Mr. Ahmet Kilinç heeft Nederlands en Europees recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is afgestudeerd in de richting European Union Law, met een nadruk op het Europees en Internationaal strafrecht. Tijdens en na zijn studie heeft hij zich veelal bezig gehouden met het onderwijs aan studenten en advocaten.

Mr. Kilinç is in 2010 beëdigd als advocaat en heeft zich inmiddels gespecialiseerd in het strafrecht en het bestuursrecht. Hij staat bij de Raad voor Rechtsbijstand tevens ingeschreven als jeugdrechtadvocaat zodat hij naast volwassenen ook minderjarigen mag bijstaan in hun (straf-)zaak.

Naast een strafzaak hebben cliënten regelmatig ook te maken met bestuursrechtelijke sancties. Te denken valt aan een sluiting van de woning door de Burgemeester, intrekking en terugvordering van de uitkering door de Gemeente of het UWV, afwijzing van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een ontnemingsvordering. Ook in zulke gevallen staat mr. Kilinç zijn cliënten met raad en daad bij en schroomt hij ook niet om een procedure aan te spannen indien dat nodig wordt geacht. Naast zijn expertise op het gebied van het strafrecht heeft hij ook op andere rechtsgebieden de nodige kennis en ervaring opgedaan.

Mr. Kilinç heeft een uitzonderlijke dossierkennis en een enorm sterke drang om iedere zaak tot een goed einde te brengen. Hij is zeer gedreven in zijn doen en laten en dat vertaalt hij ook naar zijn werk. Hij hecht aan een goede band met zijn cliënten. Vertrouwelijkheid en eerlijkheid zijn daarbij belangrijke elementen.

Na een periode van lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en de vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA) is mr. Kilinç thans lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Mr. Kilinç spreekt de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Turks
 • Duits
 • Frans

Zaken in de media:

Soorten zaken:

 • Drugs (Opiumwet)
 • Europees Strafrecht
 • Fraudezaken
 • Gebiedsverboden
 • Geweldsdelicten
 • Hennepplantages
 • Internationaal Strafrecht
 • ISD-maatregel
 • Jeugd(straf)zaken
 • Ontnemingsmaatregel
 • Overleveringszaken
 • Sluiting woning / pand
 • TBS- en PIJ-maatregel (Jeugd TBS)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Vermogensdelicten
 • Wegenverkeerswet
 • Wet op de Accijnzen
 • Wet op de Kansspelen
 • Wet Wapens en Munitie
 • Zedenzaken